Esdal NieuwsFAQ

Proefwerken (locatie Boermarkeweg)

In de leerjaren 1 t/m 3 werken we met periodes van 5 weken, die worden afgesloten met een toetsweek. In totaal zijn er zes toetsweken. De sectie kan er voor kiezen een van de zes toetsweken te gebruiken voor een te becijferen alternatieve opdracht. De toetsen in de onderbouw worden ruim op tijd opgegeven. In de bovenbouw worden de toetsen opgenomen in het PTA dat aan het begin van het schooljaar wordt uitgereikt. De leerlingen krijgen voor elke toetsperiode tijdig een tentamenrooster uitgereikt. In leerjaar 4 zijn er drie tentamenweken, met daartussendoor per vak nog drie andere toetsen.

In totaal krijgen alle leerlingen zes toetsen per vak per leerjaar.