Esdal NieuwsFAQ

Proefwerken (locatie Oosterhesselen)

In leerjaar 1 + 2:

  • maximaal 1 proefwerk en 1 schriftelijke overhoring per dag
  • proefwerken en overhoringen moeten minimaal een week van tevoren opgegeven zijn en in Magister staan

In leerjaar 3:

  • voor dit leerjaar verwijzen wij u naar het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In leerjaar 4:

  • voor dit leerjaar verwijzen wij u naar het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

De dag na een vakantie zijn leerlingen huiswerkvrij en mogen er geen toetsen/proefwerken worden afgenomen. Leerlingen die door afwezigheid een proefwerk, overhoring etc. missen, moeten er zelf voor zorgen dat ze het proefwerk of de overhoring inhalen. De leerling blijft hier verantwoordelijk voor en moet zelf een afspraak maken met de docent. Een gemiste toets wordt op het cijferoverzicht met een -INH- aangegeven. De toets dient voor de sluiting van elke cijferperiode ingehaald te zijn.

N.B. Luisteroefeningen, tekstverklaringen of andere overhoringen die niet van tevoren geleerd kunnen worden, hoeven niet van tevoren te worden opgegeven.
Proefwerken en overhoringen worden in Magister gezet.