Esdal NieuwsFAQ

PTA

Vanaf het begin van het derde leerjaar bouwen leerlingen hun examendossier op. Dit examendossier bestaat uit de cijfers van toetsen en schriftelijke overhoringen. Het resultaat van het derde jaar telt voor 25% mee in het vierde jaar. De toetsen en overhoringen zijn geregeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Leerlingen krijgen dit PTA aan het begin van het derde en het vierde jaar. In dit PTA staat wanneer bepaalde stof afgerond moet zijn en hoe zwaar toetsen meewegen in het gemiddelde. Ouders/verzorgers en derdejaars leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar uitleg over het PTA tijdens een informatiebijeenkomst.

PTA klas 3 basis
PTA klas 3 kader
PTA klas 4 basis
PTA klas 4 kader
PTA klas 4 lwt