Esdal NieuwsFAQ

PTA Esdal Vakcollege Emmen

Vanaf het begin van het derde leerjaar bouwen leerlingen hun examendossier op. Dit examendossier bestaat uit de cijfers van toetsen en schriftelijke overhoringen. Het PTA klas 3 telt voor 50% mee voor de berekening van het eindcijfer van het schoolexamen. De toetsen voor leerjaar 3 en 4 zijn geregeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Leerlingen krijgen dit PTA, dat geldt voor twee jaar, aan het begin van het derde jaar. In dit PTA staat wanneer bepaalde stof afgerond moet zijn en hoe zwaar toetsen meewegen in het gemiddelde. Ouders/verzorgers en derdejaars leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar uitleg over het PTA tijdens een informatiebijeenkomst.

PTA-boekje Esdal Vakcollege Emmen vmbo-bbl cohort 2020-2022

PTA-boekje Esdal Vakcollege Emmen vmbo-kbl cohort 2020-2022

PTA-boekje Esdal Vakcollege Emmen vmbo-bbl cohort 2021-2023

PTA-boekje Esdal Vakcollege Emmen vmbo-kbl cohort 2021-2023