Esdal NieuwsFAQ

Rapportbesprekingen

Heeft een leerling een nieuwe mentor, dan hebben de ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om in oktober kennis te maken met de mentor. Eind januari hebben de ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om met de mentor en één vakdocent te praten over de resultaten. Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen zich medeverantwoordelijk voelen voor hun schoolprestaties, vinden wij het vanzelfsprekend dat ze bij deze gesprekken aanwezig zijn. De ervaring leert dat het nogal eens gebeurt dat uitnodigingen voor deze gesprekken via de brieven die leerlingen mee kregen, niet overkomen. We kiezen er daarom voor om de planning van deze gesprekken zoveel mogelijk via Magister te doen.