Esdal NieuwsFAQ

Rapportbesprekingen

Na het eerste en tweede rapport hebben de ouders/verzorgers de mogelijkheid om met de mentor en/of een vakdocent te praten over de resultaten. Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen zich mede verantwoordelijk voelen voor hun schoolprestaties, vinden wij het vanzelfsprekend dat ze bij deze gesprekken aanwezig zijn. De ervaring leert dat het nogal eens gebeurt dat uitnodigingen voor deze gesprekken via de brieven die leerlingen meekregen, niet overkomen. We kiezen er daarom voor om de planning van deze gesprekken zoveel mogelijk via Magister te doen.