Esdal NieuwsFAQ

Rapporten (locatie Boermarkeweg)

De rapporten worden steeds voorafgegaan door een rapportenvergadering waar vooral de prestaties (cijfers) van de leerlingen besproken worden. Daarnaast wordt door de docenten en de mentoren in regelmatig overleg het functioneren van individuele leerlingen aan de orde gesteld. Uiteraard is het functioneren van een leerling niet alleen in cijfers uit te drukken. Zaken als werkhouding, tempo, inzicht enz. worden beoordeeld en spelen mee in de beslissing van een docent om al dan niet aan een leerling een havo-advies te geven. Deze adviezen spelen een rol bij de bevordering van de leerling naar havo-3. Deze havo-adviezen worden gegeven op het tweede rapport en het overgangsrapport van het 2e leerjaar. We werken met een voortschrijdend gemiddelde. Drie keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. Dat rapport is niet meer dan een tussenstand. Op elk gewenst moment in het schooljaar kunnen leerlingen en ouders/verzorgers de actuele stand via Magister raadplegen.

In de bovenbouw, tevens de schoolexamenperiode, wordt gewerkt met een programma van toetsing en afsluiting en worden de cijfers verwerkt in een voortschrijdend gemiddelde. In klas 3 halen de leerlingen al een deel van hun uiteindelijke schoolexamencijfer. Dit schoolexamencijfer telt mee bij de bepaling van de examenuitslag.