Esdal NieuwsFAQ

Rapporten

De locatie Oosterhesselen werkt alleen nog met het eindrapport. In Magister hebben ouder(s)/verzorger(s) altijd de beschikking over de huidige cijfers. Ouder(s)/verzorger(s) hebben 2/3 keer per jaar de mogelijkheid om op school, tijdens driehoeksgesprekken, over de prestaties en het welbevinden van hun kind te spreken.