Esdal NieuwsFAQ

Rapporten

Onderbouw
Ouders/verzorgers kunnen via Magister voortdurend op de hoogte blijven van de behaalde cijfers van hun zoon of dochter. Om papiergebruik te verminderen delen wij nog eenmaal per jaar (eind januari) een tussenstand uit. Deze tussenstand geeft het voortschrijdend gemiddelde weer van de in de loop van de behaalde cijfers in het eerst helft van het schooljaar. Naar aanleiding van deze tussenstanden/ rapporten worden de ouder(s)/verzorger(s) twee keer per jaar in de gelegenheid gesteld om met docenten te spreken. De aanmelding daarvoor verloopt via het ouderaccount in Magister. Het eindrapport is bepalend voor de bevordering van de leerling. Vanuit de brugklas wordt een leerling gericht bevorderd naar het tweede leerjaar (mavo, havo, atheneum of gymnasium). Het eindrapport van leerjaar 2 en 3 is bepalend voor wel of niet bevorderen naar het volgende leerjaar.

Bovenbouw
Ouders/verzorgers kunnen via Magister voortdurend op de hoogte blijven van de behaalde cijfers van hun zoon of dochter. Om papiergebruik te verminderen delen wij nog eenmaal per jaar (medio februari) een tussenstand uit. Deze tussenstand geeft het voortschrijdend gemiddelde weer van de in de loop van het schooljaar behaalde cijfers. Het eindrapport is bepalend voor wel of niet bevorderen naar het volgende leerjaar. De normen voor de bevordering van de leerlingen staan in de PTA’s. Behalve gewone proefwerken, die meetellen voor het rapport, maken de leerlingen in de bovenbouw vanaf het vierde leerjaar ook tentamens, opdrachten voor handelingsdelen en praktische opdrachten die meetellen voor het examen.

Ook voor ouders/verzorgers van leerlingen in de bovenbouw is er gelegenheid om tijdens het docentenspreekuur over de behaalde resultaten te spreken.  In schooljaar 2020-2021 doen we in de bovenbouw van het vwo een pilot om het docentenspreekuur te vervangen door een driehoeksgesprek tussen leerling, ouder(s)/verzorger(s) en mentor. De regie tijdens zo’n gesprek ligt bij de leerling.