Esdal NieuwsFAQ

Regels Esdal College locatie Klazienaveen

Respect hebben voor elkaar en elkaars eigendommen vinden we op school erg belangrijk. Daarover zijn afspraken op papier gezet. Tijdens de mentorlessen wordt regelmatig aandacht besteed aan het onderwerp regels en afspraken. Uiteraard gelden voor de locatie Klazienaveen ook de algemene regels van het Esdal College. De rechten en plichten van de leerlingen en medewerkers zijn opgenomen in het leerlingenstatuut.

Reglementen zijn te vinden onder ‘protocollen, procedures, reglementen en handboeken’ in de FAQ/schoolgids op onze website.

Regels locatie Klazienaveen
Wij vinden het erg belangrijk dat het rustig is in de school. Rust zorgt voor veiligheid en geborgenheid. Hierdoor is er bij ons op school een plezierige en gezellige sfeer. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, hebben we samen met het leerlingenparlementraad, voor in de lessen en voor buiten de lessen regels opgesteld. Wij verwachten van de leerlingen en de medewerkers dat ze zich aan deze regels houden. Natuurlijk zijn er wel eens leerlingen die willen uitproberen wat er gebeurt als ze zich niet houden aan de regels. Ook daarover hebben wij afspraken gemaakt, zodat de leerlingen precies weten welke sancties er worden genomen. Hiervoor hebben wij een registratiesysteem. Bij het herhaaldelijk niet houden aan afspraken en regels bouwen sancties zich op. Gelukkig gebeurt dit niet vaak.

Aan het begin van het schooljaar worden de schoolregels met de leerlingen besproken. In het boekje ‘Zo doen we dat’ staat voor de leerlingen in begrijpelijke taal beschreven wat wij onder gewenst gedrag verstaan. Dit boekje nemen we aan het begin van het schooljaar met onze leerlingen door.