Esdal NieuwsFAQ

Regels Esdal College locatie Oosterhesselen

Respect hebben voor elkaar en elkaars eigendommen vinden we op school erg belangrijk. Daarover zijn afspraken op papier gezet. Tijdens de mentorlessen wordt regelmatig aandacht besteed aan het onderwerp regels en afspraken. Uiteraard gelden voor de locatie Oosterhesselen ook de algemene regels van het Esdal College. De rechten en plichten van de leerlingen en medewerkers zijn opgenomen in het leerlingenstatuut.

Regels locatie Oosterhesselen

 • Leerlingen mogen in tussenuren en in pauzes het schoolterrein verlaten.
 • Heb je gym na een pauze, dan ga je pas aan het eind van de pauze naar de sporthal of het sportveld.
 • Zorg dat je op tijd in de les bent. Kom je te laat, dan moet je een briefje halen bij de administratie. Met dat briefje word je tot de les toegelaten.
 • Ben je ongeoorloofd te laat:
  – na 2x om 08.00 uur melden bij de administratie
  – na 4x om 08.00 uur melden bij de administratie
  – na 5, 6, 7 en 8x een middag terugkomen en een brief naar huis
  – na 9x een gesprek met de leerplichtambtenaar
  – na 10x de hele week een vierkant rooster
  – na 11x laatste waarschuwing door de leerplichtambtenaar
  – na 12x taakstraf HALT.
 • Blijf van andermans eigendommen af. Schade toegebracht aan eigendommen van school en van anderen, moet zonder meer worden vergoed.
 • Maak onderweg van huis naar school en van school naar huis geen rommel en houd rekening met andere weggebruikers.
 • Fietsen moeten op de juiste plaats in de rijwielstalling staan.
 • In de hele school is het gebruik van kauwgom niet toegestaan.
 • Het afsteken van vuurwerk in en rondom school wordt direct gemeld bij de politie en de leerling wordt op school een dag geschorst.
 • Het in het bezit hebben en het gebruiken van energiedrank in school is niet toegestaan.
 • Er geldt een rookverbod op het schoolterrein.
 • Het is niet toegestaan laserpennen, wapens of op wapens lijkend speelgoed bij je te hebben of te gebruiken.