Esdal NieuwsFAQ

Regels locatie Boermarkeweg

Respect hebben voor elkaar en elkaars eigendommen vinden we op school erg belangrijk. Daarover zijn afspraken op papier gezet. Tijdens de mentorlessen wordt regelmatig aandacht besteed aan het onderwerp regels en afspraken. Uiteraard gelden voor de locatie ook de algemene regels van het Esdal College. De rechten en plichten van de leerlingen en medewerkers zijn opgenomen in het leerlingenstatuut.

Reglementen zijn te vinden onder ‘protocollen, procedures, reglementen en handboeken’ in de FAQ/schoolgids op onze website.

Regels locatie Boermarkeweg

 • Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de administratie.
 • Voor aanvang van de lessen en in de pauzes verblijven de leerlingen buiten of in de kantine.
 • Kauwgum in school is niet toegestaan.
 • Jassen en hoofddeksels horen in de kluisjes.
 • We willen geen school zijn waar kledingvoorschriften gelden, maar vinden wel dat er grenzen zijn. Die grenzen worden bepaald door wat wij passend vinden. Vandaar dat wij zo nu en dan leerlingen aanspreken op hun kleding. Afhankelijk van de situatie nemen wij contact op met de ouders/verzorgers.
 • Alle locaties van het Esdal College zijn rookvrij voor leerlingen en medewerkers. Het Esdal College wil aansporen tot een gezonde leefstijl en sportiviteit, roken op de terreinen is dan ook niet toegestaan.
 • Op school, op het schoolterrein, tijdens schooltijden en schoolactiviteiten zoals excursies en schoolreizen, in het in bezit hebben of gebruiken van alcohol en/of drugs verboden.
 • Eten en drinken in de gangen, het computerlokaal en de mediatheek is niet toegestaan; in de lokalen is dit alleen dan toegestaan als de docent toestemming geeft.
 • Leerlingen helpen mee rommel op te ruimen.
 • Kantineregels.
 • Kluisregels.
 • Regels bij te laat komen.
 • Wapens zijn op school verboden.

Regels ten aanzien van leerlingen en hun apparatuur:

 • Audioapparatuur is alleen toegestaan in de kantine.
 • Het gebruik van een camera is in school niet toegestaan.
 • Onder de les is het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan. In de kleedkamers van de gymnastiek mogen de leerlingen geen mobieltjes bij zich hebben waar foto’s mee gemaakt kunnen worden.

Bij elke overtreding van de regels wordt de apparatuur in beslag genomen en aan het einde van de lesdag weer teruggegeven. Dat is op vier dagen om 16.15 uur en op de dinsdag om 14.45 uur. Een goede tip: berg het mobieltje op in je kluisje als je les hebt. Bij leerlingen die bij herhaling in de fout gaan, nemen we aanvullende maatregelen.