Esdal NieuwsFAQ

Regels Locatie Oosterstraat

Respect hebben voor elkaar en elkaars eigendommen vinden we op school erg belangrijk. Daarover zijn afspraken op papier gezet. Tijdens de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het onderwerp regels en afspraken. Uiteraard gelden voor de locatie Oosterstraat ook de algemene regels van het Esdal College. De rechten en plichten van de leerlingen en medewerkers zijn opgenomen in het leerlingenstatuut.

Reglementen zijn te vinden onder ‘protocollen, procedures, reglementen en handboeken’ in de FAQ/schoolgids op onze website.

Regels locatie Oosterstraat
Iedereen moet op school op een prettige manier kunnen leven, leren en werken. Daarvoor zijn maar een paar algemene regels nodig. Deze regels gelden voor iedereen die in de school aanwezig is: leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en bezoekers.

Onze algemene regels

 • Je wilt zelf graag aardig en met respect worden behandeld. Doe dat dus ook met anderen.
 • Je wilt dat je eigendommen niet beschadigd, vernield of ontvreemd worden. Doe dat dus ook niet met de spullen van een ander of van de school.
 • Als je zelf aan het werk bent, wil je niet gestoord worden. Bezorg anderen dus ook geen overlast.
 • Je verkeert zelf graag in een leefbare omgeving. Help dus mee om de school veilig, schoon en verzorgd te houden.

Wat we van iedereen verwachten

 • Houd rekening met de algemene afspraken van de school: in wat je doet en in wat je zegt.
 • Vraag ook aan anderen om zich aan de afspraken te houden en wees ook bereid om je op je eigen gedrag en woorden te laten aanspreken.

Wat niet mag

 • Discrimineren, pesten, geweld gebruiken of dreigen met geweld.
 • Kleding dragen die de veiligheid in het gedrang brengt, agressie op kan wekken of het contact bemoeilijkt.
 • De spullen van een ander of van de school beschadigen, vernielen of ontvreemden.
 • Afval en andere rommel achter je laten, buiten de prullenbakken.
 • Mobiele telefoons worden niet in de les gebruikt, tenzij de docent er vanwege educatieve doeleinden toestemming voor geeft.
 • Vuurwerk, messen, laserpennen of vergelijkbare voorwerpen bij je hebben of gebruiken.
 • Alcoholhoudende dranken of verdovende middelen bij je hebben of gebruiken.
 • Roken op het schoolterrein.