Esdal NieuwsFAQ

Rekenondersteuning (locatie Boermarkeweg)

De rekenvaardigheid van onze leerlingen is van groot belang. Vanaf leerjaar 1 houden we die door het afnemen van Cito-toetsen in de gaten. In leerjaar 2 herhalen we dat.

Als de rekenvaardigheid onder het beoogde niveau is, wordt de leerling voor ondersteuningslessen uitgenodigd. De leerling volgt dan één keer per week één les bovenop het basisrooster. Hij/zij krijgt een individueel rekenprogramma. We gebruiken daar het computerprogramma Got it! voor. Het grote voordeel van dit programma is dat elke leerling voor de verschillende onderdelen op zijn eigen niveau opdrachten aangeboden krijgt: het is een zgn. adaptief programma. De begeleidende docent kan volgen of er vooruitgang geboekt wordt. Zodra er voldoende vorderingen zijn, wordt de ondersteuning afgesloten.