Esdal NieuwsFAQ

Rekenondersteuning

Alle brugklassers worden getest op het gebied van taal en rekenen. Bij gebleken achterstanden volgen er (verplichte) hulplessen op deze gebieden.