Esdal NieuwsFAQ

Remediale hulp (locatie Boermarkeweg)

Als een leerling vakinhoudelijke problemen heeft, is de docent het eerste aanspreekpunt. Een actieve leerhouding van de leerling is hier van belang. Voor algemenere leerproblemen (spelling, begrijpend lezen, rekenen) bieden we aan daarvoor geselecteerde leerlingen ondersteuning aan. Deze vindt plaats naast de reguliere lessen.