Esdal NieuwsFAQ

Resultaten

Om de voortgang in het leerproces te meten worden er regelmatig proefwerken, overhoringen etc. afgenomen. Ouder(s)/verzorger(s) worden via Magister op de hoogte gehouden van cijfers en vorderingen.

Leerjaar 1+2
cijfers op 2 niveaus
bbl + mavo of mavo + havo

Leerjaar 3
cijfers op één niveau
bbl, kbl of mavo

Leerjaar 4
cijfers op één niveau
bbl, kbl of mavo

Voor leerjaar 3 + 4 wordt een apart katern aan de leerlingen uitgereikt over toetsing, omschrijving leerstof etc., het zgn. PTA.

PTA = het programma van toetsing en afsluiting
bbl = vmbo-basisberoepsgerichte leerweg
kbl = vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg