Esdal NieuwsFAQ

Resultaten

Om de voortgang in het leerproces te meten worden er regelmatig proefwerken, overhoringen etc. afgenomen. Ouder(s)/verzorger(s) worden via Magister en de tool leerlingbespreking.nl op de hoogte gehouden van cijfers en vorderingen.

Leerjaar 1+2
cijfers op twee niveaus
bbl + kbl, kbl + mavo of mavo + havo

Soms is het aan het einde van groep 8 nog niet duidelijk welk niveau het beste bij een leerling past. Vaak krijgen leerlingen daardoor een dubbel advies. Daarom zitten leerlingen bij ons in een dakpanklas. In deze klassen wordt op twee niveaus lesgegeven (bijvoorbeeld: vmbo-basis/kader). Je krijgt onderwijs op het hoogste niveau. Is het hoogste niveau iets te lastig voor een leerling, dan kan een docent ervoor kiezen om deze leerlingen andere opdrachten aan te bieden of extra uitleg te geven. Er kan ook worden getoetst op twee niveaus. Als het hoogste niveau te lastig blijkt te zijn, kunnen we na overleg met ouder(s)/verzorger(s) en leerling dit niveau laten vallen.

Op deze manier hebben leerlingen twee jaar de tijd om de leerroute te kiezen die het beste bij ze past.

Leerjaar 3
cijfers op één niveau
bbl, kbl of mavo

Leerjaar 4
cijfers op één niveau
bbl, kbl of mavo

Voor leerjaar 3 + 4 wordt een apart katern aan de leerlingen uitgereikt over toetsing, omschrijving leerstof etc., het zgn. PTA.

PTA = het programma van toetsing en afsluiting
bbl = vmbo-basisberoepsgerichte leerweg
kbl = vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg