Esdal NieuwsFAQ

Schoolondersteuningsprofiel

Om helder te kunnen aangeven welke ondersteuning scholen kunnen aanbieden, heeft elke school een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ook staat daarin beschreven in welke situaties de scholen de ondersteuning niet kunnen bieden en wanneer ze doorverwijzen naar andere onderwijsvormen. Het Esdal College heeft ervoor gekozen om in dit schoolondersteuningsprofiel niet alleen de extra ondersteuning weer te geven, maar ook de basisondersteuning.

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van het Esdal Vakcollege Emmen.