Esdal NieuwsFAQ

Schoolondersteuningsprofiel (locatie Oosterhesselen)

Om helder te kunnen aangeven welke ondersteuning scholen kunnen aanbieden, heeft elke school een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat een beschrijving van de voorzieningen die er zijn voor de basisondersteuning en de voorzieningen die er zijn voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ook staat daarin beschreven in welke situaties de scholen de ondersteuning niet kunnen bieden en wanneer ze doorverwijzen naar andere onderwijsvormen.

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel van de locatie Oosterhesselen.