Esdal NieuwsFAQ

Sponsoring

Wij voeren een terughoudend beleid m.b.t. sponsoring. De school onderschrijft het Convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring. De kern van dit convenant, dat het ministerie van OCW met veertien organisaties heeft afgesloten, is:

  • nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen
  • bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid
  • de samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen
  • de kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring

Als het Esdal College van plan is om sponsorgelden en donaties te ontvangen, dan heeft de medezeggenschapsraad of deelraad voorafgaand instemmingsrecht.