Esdal NieuwsFAQ

Stage en excursies

In leerjaar 3 en 4 worden leerlingen, met name in de vmbo-basis-en kaderberoepsgerichte leerweg, voorbereid op een beroepsopleiding. Hiervoor organiseren wij stages en excursies, die onderdeel van het lesprogramma zijn. De leerlingen hebben in leerjaar 2 activiteiten in het kader van LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) en in leerjaar 3 hebben de mavoleerlingen een snuffelstage.