Esdal NieuwsFAQ

Stages en excursies

In leerjaar 2, 3 en 4 worden leerlingen in de vmbo-basis-en -kaderberoepsgerichte leerweg, voorbereid op een beroepsopleiding. Hiervoor organiseren wij stages en excursies, die onderdeel van het lesprogramma zijn.