Esdal NieuwsFAQ

Studie- en huiswerkbegeleiding (locatie Oosterstraat)

In de leerjaren 1 tot en met 3 hebben de leerlingen wekelijks een of meer mentor-studielessen (zie de lessentabellen). De mentor besteedt hierin ook aandacht aan studievaardigheden zoals studieplanning en aanpak van het huiswerk. De mentor volgt de studievorderingen van de leerlingen, overlegt hierover met collega’s en zoekt indien nodig contact met de leerling en/of de ouder(s)/verzorger(s).

Daarnaast is het mogelijk om na de reguliere lessen ondersteuning te krijgen bij het leren leren en bij een aantal vakken. Een aantal van onze eigen docenten verzorgt deze studiebegeleiding.

In de brugklassen start het schooljaar  met een speciale introductieperiode waarin de leerlingen wegwijs gemaakt worden in de school, in hun afdeling en in het onderwijs.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het inschakelen van een huiswerkinstituut op de locatie zelf. Via dit instituut (Educatie Plus) is het mogelijk extra les te volgen voor één of meer vakken. Zie daarover ook de nadere mededelingen via de website, ouderavonden en het informatiebulletin.