Esdal NieuwsFAQ

Studie- en huiswerkbegeleiding

In de brugklassen en in een aantal andere onderbouwklassen hebben de leerlingen wekelijks een of meer begeleidingslessen (zie de lessentabellen). Meestal worden deze lessen gegeven door de klassenmentor. Deze besteedt hierin aandacht aan studievaardigheden zoals studieplanning en aanpak van het huiswerk. In de brugklassen start het schooljaar overigens met een speciale introductieperiode waarin de leerlingen wegwijs gemaakt worden in de school, in hun afdeling en in het onderwijs. In het gymnasium staan in de onderbouw Z-uren op het lesrooster. In deze uren wordt specifiek aandacht besteed aan de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van zelfstandig leren en werken. De mentor volgt de studievorderingen van de leerlingen, overlegt hierover met collega’s en zoekt indien nodig contact met de leerling en/of de ouders/verzorgers.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het inschakelen van een huiswerkinstituut op de locatie zelf. Via dit instituut (Educatie Plus) is het mogelijk extra les te volgen voor één of meer vakken. Zie daarover ook de nadere mededelingen via de website, ouderavonden en het informatiebulletin.