Esdal NieuwsFAQ

Taalbeleid

Taal heeft onze bijzondere aandacht: het is de sleutel tot schoolsucces. Alle docenten steunen leerlingen bij de talige problemen die zij bij het studeren ervaren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanpak van het begrijpend lezen, het omgaan met moeilijke woorden, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het maken van samenvattingen.

Lezen is voor de taalontwikkeling belangrijk. We nemen lezen onder de naam Leeskilometers op in het lesrooster. Ook als er lessen door afwezigheid van de docent uitvallen, wordt er gelezen. De leerlingen moeten op school dan ook altijd over een leesboek beschikken.