Esdal NieuwsFAQ

Taalklassen

De locatie Oosterhesselen en het Esdal Vakcollege Emmen hebben taalklassen. In deze klassen worden leerlingen opgevangen die nog maar kort in Nederland wonen. Zij krijgen een aangepast lesprogramma, waarin het vak Nederlands de belangrijkste plaats inneemt.