Esdal NieuwsFAQ

Taalklassen

De locaties Oosterhesselen en Boermarkeweg hebben taalklassen. In deze klassen worden leerlingen opgevangen die nog maar kort in Nederland wonen. Zij krijgen een aangepast lesprogramma, waarin het vak Nederlands de belangrijkste plaats inneemt.