Esdal NieuwsFAQ

Taalondersteuning (locatie Boermarkeweg)

De taalvaardigheid van onze leerlingen is van groot belang. Een goede taalvaardigheid draagt bij aan schoolsucces. Vanaf leerjaar 1 houden we een aantal aspecten van de taalontwikkeling van de leerlingen door het afnemen van Cito-toetsen in de gaten. In leerjaar 2 en 3 herhalen we dat.

Als de vaardigheid voor begrijpend lezen, spelling en/of grammatica onder het beoogde niveau is, wordt de leerling voor ondersteuningsles uitgenodigd. De leerling volgt dan één keer per week één les bovenop het basisrooster. Zodra er voldoende vorderingen zijn, wordt de ondersteuning afgesloten.