Esdal NieuwsFAQ

Te laat komen

Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de administratie. Voor leerlingen die vaak te laat komen, gebruiken we de volgende aanpak:

  • Na 3 of 4 keer te laat komen: één ochtend om 8.00 uur melden bij de administratie.
  • Na 5, 6, 7, 8 en 9 keer te laat komen, moet de leerling een vrije middag terugkomen bij de teamleider of leerlingcoördinator. Ouders/verzorgers krijgen daar bericht van.
  • Na 10 keer te laat komen, volgt er een gesprek met de leerplichtambtenaar.
  • Na 11 keer te laat komen kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Een HALT-straf kan het gevolg zijn.