Esdal NieuwsFAQ

Te laat komen (locatie Boermarkeweg)

Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de administratie. Voor leerlingen die vaak te laat komen, gebruiken we de volgende aanpak:

  • Na 3 of 4 keer te laat komen: één ochtend om 8.00 uur melden bij de administratie.
  • Na 5 en 6 keer te laat komen, moet de leerling een vrije middag terugkomen bij de teamleider of leerlingcoördinator. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen daar bericht van.
  • Na 7, 8 en 9 keer te laat komen, worden ouder(s)/verzorger(s) daar schriftelijk over geïnformeerd. Mogelijk volgt er een gesprek met de leerplichtambtenaar.
  • Na 10 keer te laat komen, volgt er een gesprek met de leerplichtambtenaar.
  • Na 12 keer te laat komen, wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd. Deze kan een proces-verbaal opmaken. Een HALT-straf kan het gevolg zijn.