Esdal NieuwsFAQ

Te laat komen

Als je te laat komt
Je meldt je, voordat je de les ingaat, bij de administratie of conciërge en haalt een te-laat-briefje op. Kom je vaker te laat, dan wordt er contact opgenomen met je ouder(s)/verzorger(s). Je ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor jouw schoolgang. Te laat in de les betekent dat je gedeelten van de les(sen) niet hebt gevolgd en dat valt onder ongeoorloofd verzuim. Als school zijn we verplicht jouw absenties te registreren en een plan van aanpak te maken als je meerdere keren te laat komt.

Maatregelen bij te laat komen

  • na 3x te laat wordt er een brief naar je ouder(s)/verzorger(s) gestuurd om ze op de hoogte te brengen
  • na 5x te laat gaat er een brief naar je ouder(s)/verzorger(s) en krijg je een week een vierkant rooster
  • na 9x te laat heb je een gesprek met de leerplichtambtenaar, zij geeft jou een laatste waarschuwing
  • na 10x te laat gaat er een brief naar je ouder(s)/verzorger(s) en krijg je een week een vierkant rooster
  • na 11 x wordt je gemeld bij de leerplichtambtenaar, zij legt je uit wat de gevolgen zijn van deze melding, maakt een proces verbaal op en krijg je een Haltstraf.