Esdal NieuwsFAQ

Te laat komen (locatie Borger)

De leerling meldt zich voordat hij/zij de les ingaat, bij de administratie of conciërge en haalt een te-laat-briefje op. Bij regelmatig te laat komen wordt er contact opgenomen met ouder(s)/verzorger(s). Te laat in de les valt onder ongeoorloofd verzuim. Als school zijn we verplicht absenties te registreren.