Esdal NieuwsFAQ

Te laat komen (locatie Oosterstraat)

Voor de leerplichtwet staat te laat komen gelijk aan ongeoorloofd schoolverzuim. Als een leerling te laat komt, gaat deze zo snel mogelijk naar het lokaal. De docent registreert de leerling dan als te laat in Magister.

Bij de eerste keer te laat wordt de leerling gewaarschuwd. Bij de volgende drie keren te laat moet de leerling zich 30 minuten voor het eerste lesuur bij de conciërge melden. Vanaf de vijfde keer te laat moet de leerling zich om 8 uur melden, ongeacht het lesrooster van die dag. Bij de zesde keer te laat stuurt de leerjaarcoördinator een brief naar de ouder(s)/verzorger(s) waarin de zorgen over het te laat komen worden geuit. Ook wordt daarin gewaarschuwd dat op den duur de leerplichtambtenaar geïnformeerd moet worden. Dit gebeurt daadwerkelijk bij de negende keer te laat. De leerplichtambtenaar voert dan een waarschuwingsgesprek met de leerling. Als de leerling nog vaker te laat komt, kan de rechter de leerling een HALT-straf opleggen.

Leerlingen die door de bus structureel te laat dreigen te komen, kunnen bij de leerjaarcoördinator een buskaart aanvragen.