Esdal NieuwsFAQ

Teamleider/leerjaarcoördinator (locatie Oosterstraat)

De locatie kent drie teams met elk een eigen teamleider. Het onderwijs in een team wordt zoveel mogelijk verzorgd door een beperkte, vaste groep docenten.

De teamleiders geven leiding aan de docenten van het team. Zij zijn verantwoordelijk voor onderwijskundig- en personeelsbeleid. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het onderwijs in hun team. De leerlingbegeleiding ligt in handen van de leerjaarcoördinatoren. Zij coördineren de leerlingbegeleiding in het team, begeleiden de mentoren in hun rol als leerlingbegeleider en bespreken specifieke problemen met hen. Indien nodig, overleggen zij met de mentoren of en welke specifieke vormen van begeleiding voor een bepaalde leerling gewenst zijn. Na de mentor zijn de leerjaarcoördinatoren het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers als er vragen of problemen zijn met betrekking tot de leerling of de klas.

Teamleiders

Leerjaarcoördinatoren