Esdal NieuwsFAQ

Teamleider/leerjaarcoördinator

De locatie kent drie teams met elk met een eigen teamleider. Het onderwijs in een team wordt zoveel mogelijk verzorgd door een beperkte, vaste groep docenten. Daarmee wordt de door de school gewenste kleinschaligheid in de organisatie gerealiseerd en kennen de docenten hun leerlingen en ook omgekeerd.

De teamleiders geven leiding aan de docententeams van de afdeling. De teamleiders worden voor leerlingzaken ondersteund door coördinatoren. Zij coördineren de leerlingbegeleiding in het team. Zij begeleiden de mentoren in hun rol als leerlingbegeleider en bespreken specifieke problemen met hen. Indien nodig overleggen zij met de mentoren of en welke specifieke vormen van begeleiding voor een bepaalde leerling gewenst zijn. Na de mentor zijn de leerlingcoördinatoren het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers als er vragen of problemen zijn met betrekking tot de leerling of de klas.

Teamleiders
leerjaar 1 + 2: de heer M. de Boer MSc, m.deboer@esdalcollege.nl
havo 3, 4 en 5: de heer B. Wever Bba. b.wever@esdalcollege.nl
vwo 3, 4, 5 en 6: de heer Drs. J.Heyse, j.heyse@esdalcollege.nl

Leerjaarcoördinatoren
leerjaar 1:  mevr. L. Dijkstra, l.dijkstra@esdalcollege.nl
leerjaar 2: mevr. D. Jager, d.jager@esdalcollege.nl
leerjaar 3 havo: mevr. J. Zuur, j.zuur@esdalcollege.nl
leerjaar 4 havo: de heer Drs. E.J. Oosterbroek, e.oosterbroek@esdalcollege.nl
leerjaar 5 havo: mevr. N. Pepping, n.pepping@esdalcollege.nl
leerjaar 3, 4, 5, 6 vwo: de heer Drs. T.C. Stevens, t.stevens@esdalcollege.nl