Esdal NieuwsFAQ

Telefoontas

In alle lokalen hangt een telefoontas. De leerlingen plaatsen daar hun mobieltje in en nemen het weer mee als de les afgelopen is. Op die manier voorkomen we dat leerlingen tijdens de les door hun mobiel afgeleid worden en dringen we het aantal keren dat een mobieltje in beslag genomen wordt verder terug. Ook zorgt deze oplossing ervoor dat de mobiel beschikbaar is voor de les als de docent dat nodig acht.