Esdal NieuwsFAQ

Trajectgroep

Individuele ondersteuning op maat wordt vorm gegeven vanuit de Trajectgroep. De Trajectgroep is een lokaal in school, waar door verschillende personen ondersteuning kan worden geboden als blijkt dat de leerling meer nodig heeft dan wat de vakdocent, mentor en ondersteuningslessen kunnen bieden. Leerlingen kunnen hier terecht tijdens lessen, voor of na schooltijd. Afspraken hierover worden met de leerling (en ouder(s)/verzorger(s)) gemaakt.