Esdal NieuwsFAQ

Tussenuren (locatie Boermarkeweg)

In de leerjaren 1, 2 en 3 is er opvang geregeld voor lessen die uitvallen. Als een docent afwezig is i.v.m. ziekte, cursus, vergadering e.d. dan maken we gebruik van een stand-by rooster en komt er een andere docent voor de klas. Dit geldt niet voor het eerste en laatste uur van het lesrooster. Het eerste en het laatste lesuur van de dag kunnen uitvallen en dan kan het rooster worden ingekort.

We verwachten van de leerlingen die in het eindexamenjaar zitten, dat ze in staat zijn om in een tussenuur te gaan studeren of huiswerk te maken. Dat kunnen ze doen in de mediatheek of in de kantine. De leerlingen die een stand-by uur hebben, weten dat ze huiswerk en/of een leesboek bij zich moeten hebben in dat uur.