Esdal NieuwsFAQ

Tutoring (locatie Boermarkeweg)

Op de locatie Boermarkeweg bieden we extra begeleiding aan eersteklassers middels tutoring. Dit houdt in dat derde klasleerlingen als tutor (coach) van eersteklassers ingezet worden. Het uitgangspunt van het project tutoring is dat de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs nog plezieriger verloopt als onze brugklassers naast de begeleiding van een (volwassen) mentor, ook nog ondersteuning krijgen van jongeren (derde klasleerlingen) die zelf nog niet zo lang geleden de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs hebben gemaakt. De werkwijze is als volgt: in de periode van september tot de kerstvakantie is er regelmatig contact tussen derdeklassers en eersteklassers. Het reguliere rooster wordt hiervoor aangepast. Verschillende onderwerpen, zoals huiswerk, planning, aanpassingsproblemen, behaalde cijfers, contacten met medeleerlingen, contacten met docenten enz. passeren dan de revue. Ook helpen de derdeklassers bij verschillende onderdelen, zoals verslagen maken, computervaardigheden en de werking van het studienet.