Esdal NieuwsFAQ

Verlof aanvragen

Om verlof aan te vragen, dienen ouders/verzorgers contact op te nemen met de teamleider van de leerling. Met een formulier kan dan een verzoek worden gedaan voor verlof. De aanvraag wordt getoetst aan de wet leerplicht. De school moet zich hieraan houden bij het verlenen van het verlof. Het verlof dient minimaal 8 weken van tevoren aangevraagd worden. Bij ziekte of afwezigheid in verband met een bezoek aan een dokter of specialist kan contact worden opgenomen met de administratie. Alleen ziekmeldingen kunnen ook door ouders/verzorgers via Magister worden doorgegeven. Ze moeten dit wel voor iedere opeenvolgende dag dat de leerling ziek is opnieuw doorgeven.