Esdal NieuwsFAQ

Verwijdering uit de les

Wanneer een leerling door de docent uit de les verwijderd wordt, verlaat deze zonder in discussie te gaan het lokaal en meldt zich vervolgens bij de conciërge. Daar vult de leerling het “gele formulier” in en gaat aan het werk voor het vak dat hij/zij nu mist. Aan het einde van het lesuur meldt de leerling zich met het gele formulier bij de docent. De docent beslist of hij/zij het incident op dat moment of aan het einde van de dag afhandelt. De docent kan de leerling een sanctie opleggen en meldt dit dan aan de leerjaarcoördinator.