Esdal NieuwsFAQ

Verzoek tot verzuim/verlofaanvraag

Voor bezoek aan bijvoorbeeld de tandarts, huisarts of orthodontist, moet vrij gevraagd worden. Een verlofaanvraag (formulier hier te downloaden) voor bijzondere gevallen moet schriftelijk ingediend worden bij de teamleider. Bij verlofaanvragen hanteren we zonder uitzondering de regels zoals die door de gemeentelijke afdeling leerplicht worden voorgeschreven.

Verlof wegens bijzondere familieomstandigheden moet worden aangevraagd bij de locatieleiding. Het is gewenst om een uitnodiging of een kaart mee te nemen. Vervroegde vakantie of verlate terugkomst van vakantie is in principe niet mogelijk, de wet staat dit niet toe. We wijzen erop dat slechts in zeer hoge uitzonderingsgevallen van de normale vakantieregeling afgeweken kan worden. Vraag het verlof tijdig aan (minstens acht weken van te voren) met vermelding van de reden. De locatiedirectie bepaalt wanneer er sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie.