Esdal NieuwsFAQ

Visie (locatie Borger)

Visie (locatie Borger)

Onze leerling staat centraal. We willen het beste uit de leerling en uit elkaar halen en daarvoor zetten we ons maximaal in. Leerlingen mogen zich ontwikkelen, met hun eigen talenten, tot wie ze zijn. In welke vorm en maat, met welke gaven en vaardigheden dan ook.

Onze pijlers: 

  1. Aandacht voor elkaar en omgeving
  2. Leren door doen
  3. Wij doen het samen
  4. Jij doet er toe!

1. Aandacht voor elkaar
De leerling is het vertrekpunt van ons onderwijs en we bieden daarbij zoveel mogelijk maatwerk. We willen leerlingen de ruimte geven zich te ontwikkelen en hun eigen identiteit te ontdekken. De school biedt een veilige leer- en werkomgeving voor alle leerlingen en medewerkers. Echter, iedereen werkt en leert verschillend. Op basis van individuele (leer)voorkeuren krijgt de leerling de lesstof aangeboden. Onze school is kleinschalig, we kennen elkaar goed. We vinden het dan ook erg belangrijk dat iedereen zich gezien en gehoord voelt en dat er aandacht voor elkaar en voor elkaars ontwikkeling is.

 2. Leren door doen
‘Leren is ervaren’ is ons motto. De lessen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de praktijk. Levensechte opdrachten in het hier en nu nodigen leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen. Daarin zoeken we naar combinaties tussen vakken, zodat een wiskundige formule niet blijft bij een theoretisch middel, maar direct een doel dient in een vak als Techniek.

Elke week krijgen de leerlingen een blok met een vak naar keuze. Deze mix&match lessen zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling, loopbaanoriëntatie en talenten. De leerlingen van klas 1 en 2 kiezen uit een bepaald aanbod een activiteit, waar zij 6 tot 8 weken mee aan de slag gaan. Voorbeelden van activiteiten zijn: koken, fotografie, sport en muziek.

3. We doen het samen
We werken samen in de breedste zin van het woord. Er is veel  interactie tussen leerlingen en medewerkers, maar ook samenwerking met ouders, buren van de school en bedrijven in de regio. Leerlingen worden betrokken bij de lesstof. In de les, maar ook in levensechte opdrachten. Zo moet het mogelijk zijn dat leerlingen niet alleen in de les leren, maar ook buiten de les, van elkaar; ouderejaars helpen jongere leerlingen (en vice versa). Interactie vindt plaats op veel verschillende niveaus en we zoeken als school constant naar mogelijkheden om het onderwijs te koppelen aan de omgeving. Wij willen onze leerlingen meegeven dat zij hun plek in de maatschappij (mogen) innemen, hoe zij burger kunnen zijn in de regio, in Drenthe, in Nederland, maar ook als burger van de wereld.

4. Jij doet er toe!
Leerlingen komen op school om te leren en zich te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat wij weten wat onze leerlingen nodig hebben en wat voor hen het beste werkt. In de eerste klas komen de leerlingen in het Junior College. In het Junior College krijgen de leerlingen veel lessen van hun mentor, zo is er veel tijd om elkaar goed te leren kennen. Wij werken ook met de methode Performance Types; een manier om naar mensen te kijken en om rekening te kunnen houden met hun voorkeuren. De mentor heeft op onze school de belangrijke rol om de leerlingen te volgen en er mede voor te zorgen dat zij zich goed voelen en optimaal kunnen presteren.

Voor leerlingen die speciale aandacht of begeleiding nodig hebben, wordt een plan gemaakt. Dit altijd in samenwerking met de leerling en ouders/verzorgers. Soms is het voor leerlingen met een plan fijn om tijdelijk of af en toe buiten de klas te werken. Deze leerlingen mogen gebruik maken van de Dugout, een rustige ruimte binnen school.