Esdal NieuwsFAQ

Voortijdig schoolverlaters zonder diploma (VSV-ers), schooljaar 2019-2020

In het schooljaar 2019-2020 waren er 6 voortijdig schoolverlaters (0,21%). In het schooljaar 2018-2019 hebben 8 leerlingen voortijdig het onderwijs verlaten. Hiermee is het aantal vsv-leerlingen ten opzichte van vorig jaar met 2 leerlingen gedaald. De belangrijkste reden van het beperkte aantal voortijdig schoolverlaters is aan de inzet op  extra ondersteuning.

De onderstaande tabel geeft per locatie het aantal leerlingen dat de school zonder startkwalificatie heeft verlaten.

Schooljaar 2019-2020

Locatie onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo bovenbouw totaal per locatie totaal in % per locatie
Oosterstraat 1 0 1 2 0,16%
Boermarkeweg 0 2 0 2 0,46%
Esdal Vakcollege Emmen 0 1 0 1 0,44%
Borger 1 0 0 1 0,53%
Klazienaveen 0 0 0 0 0,00%
Oosterhesselen 0 0 0 0 0,00%
Totaal Esdal College 2 3 1 6 0,21%