Esdal NieuwsFAQ

Vormen van begeleiding (locatie Boermarkeweg)

Leerlingen worden op verschillende manieren begeleid in hun schoolloopbaan:

 • vakinhoudelijke begeleiding
 • sociaal-emotionele begeleiding
 • keuzebegeleiding
 • taalondersteuning
 • rekenondersteuning
 • remediale hulp
 • dyslexie en dyscalculie

Speciale vormen van leerlingbegeleiding:

 • talentbegeleiding
 • langdurig zieke leerlingen
 • tutoring

Verschillende mensen in de school houden zich bezig met leerlingbegeleiding:

 • mentor
 • decaan
 • teamleider
 • coördinator leerlingzaken
 • ondersteuningscoördinator
 • intern begeleider
 • vertrouwenscontactpersoon
 • schoolmaatschappelijk werker
 • jeugdarts
 • leerplichtambtenaar
 • ondersteuningsadviesteam
 • jeugdagent