Esdal NieuwsFAQ

Vormen van begeleiding

Alle leerlingen komen in aanmerking voor basisondersteuning. Dit betekent dat leerlingen extra ondersteund kunnen worden op het gebied van taal en rekenen, dyslexie, verbetering van het schrijven en motoriek. De mentoren maken in samenwerking met de ondersteuningscoördinator een groepswerkplan. Komt een leerling in aanmerking voor extra ondersteuning dan wordt er in samenspraak met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) een persoonlijk ondersteuningsplan gemaakt.

Ook is er de mogelijkheid deel te nemen aan een sociale vaardigheidstraining en/of faalangstreductie training. De klas moet een prettige groep zijn waarin iedereen zich zoveel mogelijk thuis voelt.
Wanneer blijkt dat er extra ondersteuning moet worden ingezet, dan wordt de leerling hiervoor aangemeld bij de trajectgroep.

De ondersteuningscoördinator draagt zorg voor de inzet en uitvoering van de basis- en extra ondersteuning binnen en soms buiten de school.

Verschillende manieren waarop leerlingen worden begeleid in hun schoolloopbaan:

 • vakinhoudelijke begeleiding
 • sociaal-emotionele begeleiding
 • keuzebegeleiding
 • taalondersteuning
 • rekenondersteuning
 • remediale hulp
 • dyslexie
 • talentbegeleiding

Mensen binnen de school die zich bezighouden met begeleiding van leerlingen zijn:

 • mentor
 • decaan
 • teamleider
 • vertrouwenscontactpersoon
 • schoolmaatschappelijk werker
 • jeugdarts
 • leerplichtambtenaar
 • trajectgroepbegeleider
 • dyslexiebegeleider
 • motorisch remedial teacher
 • ondersteuningscoördinator
 • ondersteuningsadviesteam
 • jeugdagent
 • ambulant begeleider

Een aantal van bovenstaande mensen heeft zitting het in ondersteuningsadviesteam.