Esdal NieuwsFAQ

Vormen van begeleiding (locatie Borger)

Bij de leerlingbegeleiding op onze locatie zijn alle medewerkers betrokken, zowel de docenten als het onderwijsondersteunend personeel. Een aantal docenten heeft in de begeleiding een speciale rol. Voor de leerlingen in klas 1 en 2 zijn dit de leerlingbegeleiders/klassenmentoren. Elke klas heeft een mentor.Bij de leerlingbegeleiding op onze locatie zijn alle medewerkers betrokken, zowel de docenten als het onderwijsondersteunend personeel. Een aantal docenten heeft in de begeleiding een speciale rol. Elke klas heeft een mentor. Extra begeleiding wordt voor een aantal leerlingen georganiseerd vanuit de trajectgroep (ondersteuningscoördinator, teamleider en onderwijsassistent) en in de Dugout.

Leerlingen worden op verschillende manieren begeleid in hun schoolloopbaan:

 • vakinhoudelijke begeleiding
 • sociaal-emotionele begeleiding
 • keuzebegeleiding
 • ondersteuning bij taal en rekenen
 • remediale hulp
 • dyslexie
 • talentbegeleiding

Verschillende mensen in de school houden zich bezig met leerlingbegeleiding:

 • mentor
 • decaan
 • dyslexiecoördinator
 • teamleider
 • ondersteuningscoördinator
 • onderwijsassistent
 • ambulant begeleider
 • vertrouwenscontactpersoon
 • schoolmaatschappelijk werk
 • jeugdarts
 • leerplichtambtenaar
 • wijkagent