Esdal NieuwsFAQ

Vormen van begeleiding

Leerlingen worden op verschillende manieren begeleid in hun schoolloopbaan:

 • vakinhoudelijke begeleiding
 • sociaal-emotionele begeleiding
 • keuzebegeleiding
 • taalondersteuning
 • rekenondersteuning
 • talentbegeleiding

Sommige leerlingen hebben voor het goed kunnen volgen van het lesprogramma voor een kortere of langere tijd extra ondersteuning nodig. Dit kan direct met het leren te maken hebben, omdat er bijvoorbeeld sprake is van dyslexie of dyscalculie. Het kan ook zijn dat vakdocenten constateren dat leerlingen voor een bepaald onderdeel meer hulp nodig hebben dan de docent tijdens de les kan bieden. In dit geval komt een leerling in aanmerking voor speciale ondersteuningslessen. Deze lessen vinden onder schooltijd plaats en zijn verplicht. Het kan ook gaan om factoren die indirect met het leren te maken hebben. Hierbij hebben we het over zaken als faalangst, beperkingen in de motoriek, doorzettingsvermogen of onvoldoende weerbaar zijn en je daardoor niet goed thuis voelen in een groep. Hiervoor hebben we een aantal trainingsprogramma’s, waarbij leerlingen tips krijgen over hoe ze hiermee kunnen omgaan. Uiteindelijk hopen we dan dat deze zaken het leren niet meer op een negatieve manier beïnvloeden.

Wij hebben hulpprogramma’s voor:

 • dyslexie
 • faalangst
 • sociale vaardigheden en weerbaarheid
 • motorische remedial teaching
 • dyscalculie

Verschillende mensen in de school houden zich bezig met leerlingbegeleiding:

 • mentor
 • decaan
 • teamleider
 • ondersteuningscoördinator
 • vertrouwenscontactpersoon
 • schoolmaatschappelijk werker
 • jeugdarts
 • leerplichtambtenaar
 • ondersteuningsadviesteam
 • jeugdagent

In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen hoe wij de zorg en begeleiding op school ingericht hebben.