Esdal NieuwsFAQ

Vormen van begeleiding (locatie Oosterhesselen)

Leerlingen worden op verschillende manieren begeleid in hun schoolloopbaan:

 • sociaal-emotionele begeleiding
 • keuzebegeleiding
 • huiswerkbegeleiding
 • stagebegeleiding
 • dyslexie
 • talentbegeleiding

Verschillende mensen in de school houden zich bezig met leerlingbegeleiding:

 • mentor
 • coach
 • decaan
 • teamleider
 • vertrouwenscontactpersoon
 • schoolmaatschappelijk werker
 • jeugdarts
 • leerplichtambtenaar
 • ondersteuningsadviesteam
 • onderwijsassistent
 • ambulant begeleider passend onderwijs