Esdal NieuwsFAQ

Vormen van begeleiding

Onze leerlingen worden op verschillende manieren begeleid in hun schoolloopbaan:

 • vakinhoudelijke begeleiding
 • sociaal-emotionele begeleiding
 • keuzebegeleiding
 • taalondersteuning
 • rekenondersteuning
 • studie- en huiswerkbegeleiding
 • motorische remedial teaching
 • dyslexie
 • talentbegeleiding
 • begeleiding excellente leerlingen

Waar mogelijk houden wij rekening met en besteden wij zorg aan leerlingen met een specifieke problematiek (als ADHD of ASS). De school voert hierover regelmatig overleg met externe deskundigen en roept indien nodig hun hulp in. Wij hebben goede contacten met de basisscholen in de gehele regio. Deze informeren ons over alle bijzondere kenmerken van de leerlingen. Toch stellen wij het zeer op prijs wanneer ouders/verzorgers ons informeren over dergelijke specifieke kenmerken van hun kind.

Verschillende mensen in de school houden zich bezig met leerlingbegeleiding:

 • mentor
 • decaan
 • leerjaarcoördinator
 • vertrouwenscontactpersoon
 • talentbegeleider
 • begeleider excellentie
 • schoolmaatschappelijk werk
 • jeugdarts en jeugdverpleegkundige
 • leerplichtambtenaar
 • zorgadviesteam
 • jeugdagent