Esdal NieuwsFAQ

Wie is wie locatie Oosterhesselen

dhr. P. Blanken pbl wiskunde, mentor 1B p.blanken@esdalcollege.nl
mevr. F. Bruintjes fbr biologie, natuur & gezondheid, zorgcoördinator, onderbouwcoördinator f.bruintjes@esdalcollege.nl
mevr. E. Eggens-Potijk eeg Nederlands, geschiedenis, ICT e.eggens@esdalcollege.nl
mevr. M. de Graaf mgr NT2, Nederlands m.degraaf@esdalcollege.nl
mevr. A. de Haan ahn Engels, mentor 4C a.dehaan@esdalcollege.nl
mevr. E. de Jong locatiedirecteur e.dejong@esdalcollege.nl
mevr. M. Jonker mjo NaSk1 en 2, natuur & gezondheid, mentor 4C m.jonker@esdalcollege.nl
dhr. B. Klok bkl economie, mentor 3A b.klok@esdalcollege.nl
dhr. R. de Labije rla conciërge r.delabije@esdalcollege.nl
mevr. M. van Lenthe mln kunst & cultuur, ckv, beeldende handvaardigheid (bha) mentor 2B m.vanlenthe@esdalcollege.nl
mevr. N. Lewis nle maatschappijleer n.lewis@esdalcollege.nl
mevr. K. Lusing kls Engels, mentor 2A k.lusing@esdalcollege.nl
mevr. G. van Oosten goo onderwijsassistente g.vanoosten@esdalcollege.nl
mevr. N. Plug npl Frans n.plug@esdalcollege.nl
mevr. G. Prins gpr aardrijkskunde g.prins@esdalcollege.nl
mevr. H. Pruijm hpr administratief medewerkster h.pruijm@esdalcollege.nl
mevr. R. Reinds-Klasen rre natuur & gezondheid, dienstverlening & producten, mentor 1A, r.reinds@esdalcollege.nl
mevr. W. Schonewille wsc Nederlands w.schonewille@esdalcollege.nl
mevr. R. Schrik rsc wiskunde, teamleider r.schrik@esdalcollege.nl
mevr. G. Tuin-Piek gtu systeembeheerder g.tuin@esdalcollege.nl
dhr. W. Visch wvi lichamelijke oefening, mentor 4B w.visch@esdalcollege.nl
dhr. J. Visser jvi Techniek j.visser@esdalcollege.nl
mevr. E. van Vuure evu dienstverlening & producten, beeldende handvaardigheid (bha), tekenen en handvaardigheid (th), mentor 4A e.vanvuure@esdalcollege.nl
mevr. M. Wielens mwl lichamelijke oefening m.wielens@esdalcollege.nl
mevr. T. van Wieren twi Nederlands, mentor 3B t.vanwieren@esdalcollege.nl
mevr. M. van Zanden mza aardrijkskunde, dienstverlening & producten, decaan m.vanzanden@esdalcollege.nl
dhr. W. Zuur wzu Duits, dienstverlening & producten examensecretaris, bovenbouwcoördinator w.zuur@esdalcollege.nl