Esdal NieuwsFAQ

Ziekmelden

Ouders/verzorgers kunnen de aan hen gekoppelde leerling(en) ziekmelden via het ouderaccount in Magister.

Hiervoor gelden de volgende regels:

  • Ziekmelden dient voor 08.15 uur te gebeuren.
  • Ziekmelden kan alleen voor dezelfde of de volgende dag.
  • Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor de vrijdag.
  • Indien uw kind na het weekend nog ziek is, dient u uw kind opnieuw ziek te melden.
  • Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk. Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag.
  • De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere ingeplande activiteiten. Als er geen roosteruren zijn, krijgt de ouder/verzorger een melding.
  • Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte, verzoeken wij ouder(s)/verzorger(s) contact op te nemen met de betreffende mentor van uw kind (telefonisch of per e-mail).

Het ziekmelden via Magister gaat als volgt:

  • Kies Afwezigheid en klik op Melden.
  • Selecteer de datum en voer desgewenst een opmerking in.
  • Klik rechtsboven op Versturen en geef Akkoord. Op dat moment is de ziekmelding verwerkt.

Uitleg schermen Magister App

Als u aan meerdere leerlingen die bij ons op school zitten gekoppeld bent in Magister, is het uiteraard van belang dat u de ziekmelding bij de juiste leerling opgeeft. In Magister kunt u in dat geval rechts bovenaan switchen tussen de leerlingen. Mocht dit via de app van Magister niet mogelijk zijn, dan adviseren wij u om de app te verwijderen en opnieuw te downloaden. Hierna moeten alle aan u gekoppelde leerlingen zichtbaar zijn in Magister.

Het komt vaak voor dat ouder(s)/verzorger(s) hun zoon/dochter voor andere zaken dan een ziekmelding afmelden via Magister. Dat is niet de bedoeling, want dan staat de leerling de hele dag op ziek voor bijvoorbeeld een bezoek aan de orthodontist.

Dus alleen ziekmelden via Magister! Alle andere vormen van afwezigheid dienen volgens de regels van de desbetreffende locatie te worden gemeld.