Esdal NieuwsFAQ

Ziekmelden

Ouders/verzorgers kunnen de aan hen gekoppelde leerling(en) ziekmelden via het ouderaccount in Magister.

Hiervoor gelden de volgende regels:

  • Ziekmelden dient voor 08.15 uur te gebeuren.
  • Ziekmelden kan alleen voor dezelfde of de volgende dag.
  • Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor de vrijdag.
  • Indien uw kind na het weekend nog ziek is, dient u uw kind opnieuw ziek te melden.
  • Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk. Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag.
  • De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere ingeplande activiteiten. Als er geen roosteruren zijn, krijgt de ouder/verzorger een melding.
  • Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte, verzoeken wij ouder(s)/verzorger(s) contact op te nemen met de betreffende mentor van uw kind (telefonisch of per e-mail).

Het ziekmelden via Magister gaat als volgt:

  • Kies Afwezigheid en klik op Melden.
  • Selecteer de datum en voer desgewenst een opmerking in.
  • Klik rechtsboven op Versturen en geef Akkoord. Op dat moment is de ziekmelding verwerkt.

Uitleg schermen Magister App

Als u aan meerdere leerlingen die bij ons op school zitten gekoppeld bent in Magister, is het uiteraard van belang dat u de ziekmelding bij de juiste leerling opgeeft. In Magister kunt u in dat geval rechts bovenaan switchen tussen de leerlingen. Mocht dit via de app van Magister niet mogelijk zijn, dan adviseren wij u om de app te verwijderen en opnieuw te downloaden. Hierna moeten alle aan u gekoppelde leerlingen zichtbaar zijn in Magister.