Esdal NieuwsFAQ

Het boekje ‘Zo doen we dat’

We streven naar een open leerklimaat waarbij wij eisen stellen aan de leerlingen op het gebied van houding, gedrag en inzet. Wat we van groot belang vinden zijn normen en waarden als: vertrouwen geven en nemen, respect voor elkaar hebben en eerlijk zijn tegenover elkaar. Er wordt toegezien op naleving van de huis- en gedragsregels. Deze regels zijn samengevoegd in het boekje ‘Zo Doen We Dat‘ dat we aan het begin van het schooljaar met onze leerlingen doornemen.