Esdal NieuwsFAQ

Zomerschool

Voor leerlingen in leerjaar 2 en 3 die nipt zijn blijven zitten, bestaat de mogelijkheid dat zij worden uitgenodigd voor de zomerschool. In de zomervakantie volgen zij dan twee weken les, waarna een toets wordt afgenomen.

De school bepaalt welke leerlingen worden uitgenodigd en welk vak zij gaan doen. Het betreft leerlingen voor wie zittenblijven om aantoonbare redenen niet wenselijk wordt geacht. Leerlingen kunnen zich niet zelf voor dit programma aanmelden of door hun ouder(s)/verzorger(s) worden aangemeld.