Esdal NieuwsFAQ

Zorgadviesteam

Het zorgadviesteam is er voor leerlingen die wellicht extra begeleiding nodig hebben. De ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld, indien een leerling op de agenda van het zorgadviesteam wordt geplaatst. In dit zorgadviesteam spreken de leerplichtambtenaar, de wijk- of jeugdagent, de jeugdarts, de schoolmaatschappelijk werker en vertegenwoordigers van de school met elkaar. Er zijn werkafspraken gemaakt om de vertrouwelijkheid en de zorgvuldigheid van de besprekingen te waarborgen. Het zorgadviesteam komt een aantal keren per jaar bij elkaar.