Esdal NieuwsFAQ

Zorgadviesteam

In het zorg- en adviesteam (ZAT) spreken de leerplichtambtenaar, de wijk- of jeugdagent, de jeugdarts, de schoolmaatschappelijk werker en vertegenwoordigers van de school met elkaar.

Het ZAT komt gedurende het schooljaar een aantal keer samen. Tijdens deze bijeenkomsten worden de leerlingen met hulpvragen die verder gaan dan alleen onderwijsproblematiek besproken. Eén van de belangrijkste doelen van het ZAT is het snel inzetten van passende en afgestemde ondersteuning.

Ouders/verzorgers en leerlingen van 16 jaar of ouder dienen toestemming te geven om in het ZAT besproken te worden.

Er zijn werkafspraken gemaakt om de vertrouwelijkheid en de zorgvuldigheid van de besprekingen te waarborgen.